Nyaraka kwa
ISBNs kuanzia na 9780080531…

Lugha: Kiingereza
Nchi: Marekani
Mchapishaji: Pergamon; Pergamon Press